هر جا که هستی ، به آسانی بیمه کن

با استفاده از امکانات این سایت میتوانید نرخ انواع بیمه نامه را مشاهده کنید .

بیمه شخص ثالث

بیمه بدنه

بیمه درمان تکمیلی

بیمه مسافرتی

بیمه موبایل و تبلت

حوادث انفرادی

آتش سوزی مسکونی

مسئولیت آسانسور

مسئولیت پیراپزشکان

مسئولیت پزشکان

بیمه کرونا

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

بیمه گذار محترم شما میتوانید جهت جلوگیری از فراموش کردن تاریخ بیمه نامه های خود جدول یادآور را کامل کرده و آنرا ثبت نمایید.